Publications

Title Artists Date
Mr & Mrs Huang in the Humble Administrator’s Garden Huang Xu, Dai Dandan 2012
-Wayne Warren Wayne Warren 2012
-Wayne Warren cover
GOLD Wayne Warren
CHART Anne Graham, Tony Scott 2012
Illuminer Liu Zhuoquan 2012
E(merge): 2 spiritualities Angelina Pwerle, Hu Qinwu 2012
Illuminer Hong Kong Wayne Warren, Liu Zhuoquan, Tony Scott 2012
Jayne Dyer ARTHK 12 Jayne Dyer 2012
Beijing Hao Zhou Jun, Huang Xu, Li Gang, Feng Yan, Zhang Hongkuan, Liu Gang 2012
SIFTING TIME Liu Zhuoquan, Guan Wei, Huang Xu, Geoff Hogg, Tony Scott, Anne Graham 2012
Huang Xu Huang Xu 2012
Abstraction: Meditation Hu Qinwu 2011
Geometrics Tony Scott 2011
found/LOST Jayne Dyer, Wang Zhiyuan, Janet Laurence, Guan Wei, Tony Bond, Liu Zhuoquan, Anne Graham, Huang Xu, Tony Scott, Wu Daxin 2011
documentation – EVIDENCE Liu Zhuoquan 2011
China Nexus: works on paper Liu Zhuoquan, Huang Xu, Lao Dan, Gao Ping 2011
Power Nests Beijing Zhang Hongkuan 2011
E(merge): 2 spiritualities Angelina Pwerle; Hu Qinwu 2011
– cover
ARTHK11 Jayne Dyer; Liu Zhuoquan 2011
– Jayne Dyer
– Liu Zhuoquan
NEW AGE: NEW MEDIA Grant Stevens, Jess MacNeil, James Newitt, Richard Bell, Merilyn Fairskye, The Kingpins; Bu Hua, Miao Xiaochun, TseKal/YakTse Ten , Zhang Xiaotao, Shen Shaomin, Han Bing 2011
postEDEN Wayne Warren; Jayne Dyer; Lindy Lee; Tony Scott 2010
Melbourne Art Fair Gonkar Gyatso, Liu Zhuoquan, Deng Yifu 2010
constructed landscapes: Australia-China connections Jayne Dyer, Tony Scott/Huang Xu, Hu Qinwu, Anne Graham/Allan Chawner 2010
TRADING MEANING Gonkar Gyatso, Tony Scott, Adam Bridgland 2009
– Gonkar Gyatso
– Tony Scott
– Adam Bridgland
Catching Light Li Gang, Hu Qinwu, Huang Xu, Zhang Hongkuan 2009
after alchemy Wayne Warren 2009
Lindy Lee Lindy Lee 2009
REFLECT Zhang Hongkuan 2009
Wayne Warren Wayne Warren 2009
Studios; Unseen; Insight Kate Anderson 2009
– Studios
– Unseen
– Insight
Lao Dan Lao Dan 2009
Tempting God Wayne Warren, Tony Scott, Lindy Lee, Jayne Dyer, Liu Gang 2009
SIPA Catalogue Jayne Dyer 2009
ILLUMINATION Hu Qinwu 2009
LuminousDark Jayne Dyer, Gonkar Gyatso, Wayne Warren, Huang Xu, Jan Smejkal, Tony Scott 2008
Phantasms Hu Qinwu 2008
Fragments Huang Xu 2008
Jayne Dyer 2006-2008 Jayne Dyer 2008
Beijing Dialogues 2006-2008 Tony Scott 2008
CAP Launch Catalogue Tony Scott, Jayne Dyer, Hu Qinwu, Hunag Xu,Shao Kang, Wayne Warren 2008